Paweł Flasza

Nauczyciel, instruktor i trener w Policealnym Studium Detektywów i Pracowników Ochrony. Jest jednym z pierwszych absolwentów tego Studium, będącego pierwowzorem elitarnych szkół tego typu w Polsce. Paweł Flasza posiada uprawnienia państwowe następujących dyscyplin sportowych:
• Samoobrony
• Kick-boxingu
• Muay thai
• Karate
• Strzelectwa sportowego
• Ćwiczeń siłowych
Jest też członkiem Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych oraz licencjonowanym technikiem ochrony fizycznej osób i mienia (licencja 2 stopnia).

Aktywny uczestnik krajowych i międzynarodowych seminariów sztuk walki prowadzonych przez wybitnych światowych instruktorów takich jak na przykład:
• SOKE PROFESSOR KEIDO YAMAUE-10 dan (Yamaue Ryu Aiki Jutru, Nord Shaolin Kunkg-Fu)
• MEITATSU YAGI-10 dan (Meibu-Kan Goju-Ryu Karate-do)
• SIEGFRIED LORY-10dan (Ju-Jitsu)
• YASUO SHIMOJI-8dan (Uechi-Ryu)
• PAOLO COLLA-8dan (Ju Jitsu)

Ukoronowaniem wieloletniego kultywowania sztuki walki jest posiadanie przez niego wysokiego stopnia wtajemniczenia na poziomie mistrzowskim – 3 Dan All Style Karate i 1 Dan Kick-boxing. Swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie z powodzeniem wykorzystuje od 1990 r., szkoląc przyszłych adeptów sztuk walk.